blocks_image
VI VÄRNAR OM VÅRT RYKTE OCH VÅRT NAMN

Kort bakgrund till namnet Wowern/släkten von Wowern
Van den Wouwer/von Wowern – Uradlig/Markgrevlig släkt och en av Europas äldsta släkter med ännu levande medlemmar.

Namnet Wowern härstammar, så långt det går att verifiera, från 1090 då Gilles von Wouwern föddes. Hans släkt kom från byn Wouw (ligger i Nederländerna på gränsen till Belgien). Gilles utnämndes år 1141 i Antwerpens officiella historia (av Godfroi II, hertig av Brabant) till fogde av Antwerpen och markgreve av landet Rien. Från honom finns en obruten släktlinje fram till idag.

Carl Nikolaus von Wouwern (fd 1452) var gift med Donna Anna Maria, som enligt uppgift var dotter till Kungen av Aragonien. Hennes far, Kejsar Ferdinand den Katolska var gift med Isabella av Kastilien-Aragonien, deras omnämnda dotter Johanna av Kastilien-Aragonien (även kallad "Johanna den Vansinniga") var gift med Filip av Österrike vars sonson Karl sedermera blev  den kände tysk-romerske kejsaren Karl V:e/1500-1558.
Carl Nikolaus von Wowern hade titlar som;, medlem av Kungen av Spaniens högsta råd och Skattmästare av Spanien och hade titeln Vice Kung av Aragonien.
Carl Nikolus son Joost blev herre till Malois, Hieselar, Qvarbeck och Strabrack. Även han var medlem av kungen av Spaniens högsta råd, generalpresident vid det kungliga hovet i Bryssel och krigsråd. Han var även riddare av det heliga korsets order i Jerusalem. Han sägs ha varit kunnig i många språk. Han dog 1567 och begravdes i Antwerpen i ett kapell i Derders kloster.
Joost son Nicolaus von Wowern flydde 1560 från sin släkt och sitt hemland till Hamburg och Tyskland. Han lämnade katolisismen och anslöt sig till den protestantiska rörelsen (kalvinisterna) Det var sedan Nicolaus son Sebastian von Wowern som senare kom till Skåne och Sverige 1591. Sebastian föddes 1564 i Hamburg och dog i Sverige 1615.

Sedan dess har denna släktgren levt i Sverige och genom Per von Wowern startat Wowern Gruppen 1993 i Stockholm.

Litteratur hänvisningar: Slaegten von Wowern, av Dr C: A: M: Christiansen, Naestved 1965. Werner Sarau, Johan van Wouwer und sein Vermächtnis, 1984. Jan-Olov von Wowern, Släckten von Wowern (CD rom), 2003. Dr E Warlop, The Flemish Nobility before 1300, Kortrijk 1975.
blocks_image